Âm Nhạc

🦋[MV] Goodbye_펀치, 드라마 ‘사이코지만 괜찮아’ OST 《Nhạc Phim Điên Thì Có Sao? |It's Okay Not To Be Okay OST》
#MusicLoadingPleaseWait
[MV] Goodbye_펀치, 드라마 ‘사이코지만 괜찮아’ OST 《Nhạc Phim Điên Thì Có Sao? |Psycho But It’s Okay OST Part 2》
여러분..!🙋‍♀️
😘많은 관심 부탁드립니다!.📢

사이코지만 괜찮아

#. 전에 없던 극과 극 캐릭터! 
그들이 펼치는 사랑에 관한 조금 이상한 로맨틱  코미디!

돈도 없고, 부모도 없고, 희망조차 없는 정신병동 보호사!
그에게 있는 거라곤 자폐 스펙트럼인 형 하나.
그저 한 달 월급으로 형과 배불리 먹고 두 다리 뻗고 잘 수만 있다면 
그것으로 족하다는 남자 앞에 동화 속 마녀와 같은
이상한 여자 하나가 불쑥 등장한다.
칼 대신 펜을 휘둘러 동심을 지배하고 조종하는 아동문학계의 여왕!
더군다나 선천적 결핍으로 사랑의 감정을 알지 못하는 그녀가
하필 사랑을 거부하는 남자에게 ‘운명적’으로 꽂혀 버린다.

그렇게 시작된 피가 튀고 살이 에이는 전쟁 같은 밀당!
과연 이들의 살벌하면서도 아름다운 잔혹동화는
해피엔딩을 향해 갈 수 있을까?

#. 서로의 결핍을 서로의 온기로 채우는 따스한 힐링 휴먼 드라마!

통계에 따르면 우리 국민 80%는 정신증을 앓고 있고, 
그 중 20%는 약을 먹어야 하는 수준이다.
이런 시대에 과연 누가 정상과 비정상을 구분할 수 있을까?
단순히 ‘다수’가 ‘정상’이 되는 건 폭력이 아닐까?
말 안통하고, 이해될 수 없는 존재는 격리와 감금만이 답인가? 

신은 인간을 본디 외로운 존재로 만들었다.
그래서 외로움을 채워줄 무언가를 찾아 더듬는 게 인간의 본능이다.
결국 모든 의문의 답은 ‘사람’이다.
사람은 사람의 외면 때문에 상처입고 또 사람의 온기로 치유 받는다.

이 드라마도 그것을 원한다.
결핍과 상처투성이인 주인공들이 서로의 온기로 
치유되고 성장하는 과정을 바라보며 부디 당신이 위안 받을 수 있기를…

‘당신은 당신으로 충분히 괜찮습니다…’

#TheKingEternalMonarchep14
#TheKingMonarchofEternityep14,
#TheKingEternalMonarchep14preview,#TheKingEternalMonarchep14trailer,#TheKingEternalMonarchep14Teaser,#TheKingEternalMonarchep14previewengsub,#TheKingEternalMonarchep14trailerengsub,#TheKingEternalMonarchep13,#TheKingEternalMonarchep15preview
#TheKingEternalMonarchep15trailer #TheKingEternalMonarchep15previewengsub,#TheKingEternalMonarchep15eng
#LeeMinHo #Lee_Min_Ho,#더,#KimGoEun #WooDoHwan,#이민호X김은,#Historical,#Netflix,#Netflixkorean, #Fantasy,#Romance,#NewDrama,#NewKoreanDrama,#KoreanDrama2020,#TheKing,#TheEternalMonarch,#trailer,#TheKingMonarchofEternityep13engsub,#TheKingMonarchofEternityep13engsub,#LeeMinHoDramaTheKing,#TheEternalMonarchep13subindo,#ILoveKDrama,#TheEternalMonarchkissScene,#LeeMinHo2020,#The_King,#The_Eternal_Monarch,#The_KingThe_Eternal_Monarch,#The_KingThe_Eternal_Monarch_Trailer,#sbsdrama,#Theking#ILoveKDrama #ILove #KDrama
#더킹영원의군주 #TheKingEternalMonarch #Drama #KoreaDrama #Drama2020 #LeeminhoDrama #LeeminhoKiss #BestDrama #Coronavirus #ost #LeeMinHo2020 #NewDrama #Teaser #DramaTeaser #TheKing #Movie #HotDrama #Teaser #DramaTeaser #ILoveKDrama #ILove #KDrama #TheKingEternalMonarchTeaser #이민호
#더킹영원의군주
The king eternal monarch ep 14 ,
The King: Monarch of Eternity ep 14 ,
The king eternal monarch ep 14 preview,
The king eternal monarch ep 14 preview eng sub,The king eternal monarch ep 14 trailer ,The king eternal monarch ep 14 Teaser ,The king eternal monarch ep 14 eng sub,The king eternal monarch ep 14 trailer eng sub,The king eternal monarch ep 12 behind the Scene,
The king eternal monarch ep 13 ,The King: Monarch of Eternity ep 13 eng sub, The King: Monarch of Eternity ep 15 trailer ,The King: Monarch of Eternity ep 15 Teaser ,The king eternal monarch ost ,The king eternal monarch ep 14 sub indo,The king eternal monarch ep 15 preview, The king eternal monarch ep 12 kiss Scene ,the king eternal monarch ep 13 sub indo,the king eternal monarch ep 14 spoiler,the king eternal monarch ost, the king eternal monarch ost mv, the king eternal monarch fmv,the king eternal monarch mv,the king eternal monarch ost part, the king eternal monarch sad moments,the king eternal monarch ep 13 romantic moments,the king eternal monarch funny moments,the king eternal monarch kdrama,the king eternal monarch Korean Drama,the king eternal monarch kissing,the king eternal monarch kiss,the king eternal monarch romantic,
Cast
#LeeMinHo – Lee Gon
#KimGoEun – Jung Tae-Eul / Luna
#WooDoHwan – Jo Eun-Seob / Jo
Young
#KimKyungNam – Kang Shin-Jae
#JungEunChae – Koo Seo-Ryeong
The King Eternal Monarch OST EP 13
The King Eternal Monarch OST EP 15
The King Eternal Monarch OST EP 16
편의점 샛별이 OST
편의점 샛별이 OST Part 1
편의점 샛별이 OST Part 2
편의점 샛별이 OST Part 3
편의점 샛별이 OST Part 4
편의점 샛별이 OST Part 5
편의점 샛별이 OST Part 6
편의점 샛별이 OST Part 7
사이코지만 괜찮아 OST
사이코지만 괜찮아 OST Part 1
사이코지만 괜찮아 OST Part 2
사이코지만 괜찮아 OST Part 3
사이코지만 괜찮아 OST Part 4
사이코지만 괜찮아 OST Part 5
사이코지만 괜찮아 OST Part 6
사이코지만 괜찮아 OST Part 7
사이코지만 괜찮아 OST Part 8
ITAEWON CLASS OST Part 1
ITAEWON CLASS OST Part 2
ITAEWON CLASS OST Part 3
ITAEWON CLASS OST Part 4
ITAEWON CLASS OST Part 5
ITAEWON CLASS OST Part 6
ITAEWON CLASS OST Part 7
ITAEWON CLASS OST Part 8
ITAEWON CLASS OST Part 9
ITAEWON CLASS OST Part 10
ITAEWON CLASS OST Part 11
ITAEWON CLASS OST Part 12
이태원클라쓰 OST
Điên thì có sao? OST

Nguồn: https://butthun.com/

Xem thêm bài viết khác: https://butthun.com/am-nhac/

Âm Nhạc
ĐỌC VỊ SUY NGHĨ THẦM KÍN CỦA CHỒNG, VỢ NÊN BIẾT ĐỂ GIỮ GÌN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH | TLYT
Âm Nhạc
DUYÊN TRỜI LẤY 2 – Chung Thanh Duy (TNBH Cover Remix) Nhạc Trẻ EDM TikTok Gây Nghiện Hay Nhất 2020
Âm Nhạc
Cách Nói Chúc Mừng Năm Mới Bằng Tiếng Hàn
There are currently no comments.